Loading...

PRODUKTER

Trappor

– Trapplopp av terrazzo för raka och spiralformade trappor.– Trapplopp med terrazzobeläggning för raka och spiralformade trappor.

Den vertikala och den horisontella beläggningen kan tillverkas separat eller förenas i en L-profil. Beläggningarnas minimala tjocklek är 30 mm.– Trapplopp med förhöjda kanter för raka och spiralformade trappor.– Trapplopp med mittbalk för raka och spiralformade trappor.

Planstegen fästs med bultar som sänks ner i hålor i mittbalken fyllda med en icke-nedbrytbar blandning. Planstegens minimala tjocklek är 60 mm. Planstegen kan fästas på mittbalken både före och efter hela trapploppet har monterats.– Raka trapplopp, med två vangstycken på kanterna.– Trappor med metallchassi.

Planstegen fästs med en kemisk ankarmassa och bultar. Varje trappsteg bör ha fyra ankrar. Mellan detaljerna och det metalliska underlaget måste man ha ett 3-5 mm tjockt neoprenlager. Planstegens minimala tjocklek är 60 mm.– Spiraltrappor med mittbalkar.

Planstegen kan vara raka, konformade eller L-formade. Vi monterar trappan direkt på objektet - planstegen sätts på varandra och förordnas sinsemellan. Den fria ändan stöds mot ett tillfälligt stöd som tas bort efter mittbalken har armerats och betonerats. Dessutom kan planstegen fästas på spiraltrappans metallchassi.– Trappor med speciella plansteg.

Om du redan har ett underlag så mäter vi det och tillverkar planstegens beläggningar enligt mätningarna. Den minimala tjockleken på delar som ej är bärande är 30 mm, de bärande delarnas minimala tjocklek är 60 mm.