Loading...

PRODUKTER

Golvar
– Monolitisk terrazzo

Lagrets tjocklek är 12-40 mm.

Det gjuts på betongunderlag med minimal tjocklek på 50 mm som har stått minst 30 dygn efter utgjutning. För att undvika sprickor fördelas hela golvet i sektorer. Med maximal storlek på 3 m2. Vid stora ytor bör man använda elastiska fogar för kompensation. De sammanfaller vanligtvis med värmefogarna i betongunderlaget.

Det är viktigt att tänka på att den monolitiska terrazzon är en dekorativ yta som inte är avsedd att fungera som betongunderlag. Den monolitiska terrazzons kvalité beror mycket på betongunderlagets kvalité och finns det defekter i underlaget så kommer dom med största sannolikhet även bildas i den monolitiska terrazzon!


– Mosaikplattor

Plattorna monteras med hjälp av en halvtorr blandning vars lagers tjocklek är 20-60 mm. Den här beläggningen rekommenderas först och främst för handelsytor där varorna förflyttas med kärror och gaffeltruckar eftersom keramiska plattor tål inte ett sånt tryck och spräcks.

– Natursten (granit, kalk, marmor).


– Plattor med exponerad mönster eller mekaniskt bearbetade (valsade) plattor

Dessa plattor används i utemiljöer - tack vare dess veckiga yta är halkrisken mindre. Dom kan monteras både med hjälp av blandning på betongunderlag eller på sand.