Loading...

BETONGYTOR

En mekaniskt bearbetad (valsad) yta

Tillverkningssätt: delarna tillverkas av vanlig eller färgad betong genom vibrering. Olika sorter av granit används som ballast. Ytan behandlas av en roterande granulär mekanism som knackar till den. Detta gör ytan veckig.